Start > Flaggor > Kommunflaggor

Kommunflaggor

De allra flesta kommuner i Sverige har registrerade vapen och har därmed också en flagga som är likadan som kommunvapnets vapensköld fast i kvadratisk eller rektangulär form. I t.ex. Finland är traditionerna på ett annat sätt, där används vimplar i stället av vissa kommuner.