Start > Flaggor > Internationella flaggor

Internationella flaggor

En annan välkänd funktion för flaggor är att symbolisera internationella samarbetsorgan. Ett exempel på en internationell flagga är Förenta nationernas flagga.EU-flaggan (Den europeiska flaggan)

Ett annat exempel på en välkänd internationell flagga är den europeiska flaggan som används av Europeiska unionen och Europarådet. Denna flagga ser man på många ställen runt om i EU. Bland annat brukar den vara uppsatt vid medlemsstaternas regeringsbyggnader. I Sverige sitter den europeiska flaggan alltid vid Sveriges riksdag och vid regeringsbyggnaden.