Start > Flaggor > Företagsflaggor

Företagsflaggor

En företagsflagga som är representativ för företaget drar till sig uppmärksamhet och ger ett snyggt och gediget intryck. En företagsflagga är ett bra medium när man vill ha mycket uppmärksamhet till en låg kostnad.

Om du tänker efter har ditt företag mycket att vara stolt över. Flaggor är en bra vägvisare för ditt företag. Det syns längre än mycket annat. Kanta infarten eller rama in entrén med flaggor i företagets egna tryck.Många företag gör så att de använder flaggor med sin symbol på, när dom gör reklam för sej. Dess utseende är oftast inte alls lika bestående som nationsflaggor, därför att många företag ofta uppdaterar sin grafiska profil och sina varumärken. Flaggorna brukar man se utanför företagets byggnader, inne på kontoret, i företagets konferenslokaler och festlokaler mm.

Fasadflaggor

Fasadflaggor är något som många företag använder sig mycket av. Affärer av diverse slag använder sig nästan alltid av en fasadflagga.

Om man går längs en gata på stan kan det vara svårt att se all reklam som företagen visar genom skyltfönstren. Dessa susar förbi i samma takt som man går, och man hinner helt enkelt inte med att se dessa. Detta medför ofta att man går förbi en affär som skulle kunna vara intressant. Om affären istället hänger ut en fasadflagga kommer denna synas tydligt från långt håll och man "blir förvarnad" om att affären dyker upp.