Start > Flaggor

Flaggor (flagga)

Det finns en massa olika flaggor att välja mellan. Alla flaggor ska inte sitta på en vanlig tradionell flaggstång, utan det finns även flaggor som ska sitta på fasadväggar, små flaggor på bordet, ännu mindre flaggor i tårtan m.m.För att ni ska få en uppfattning av vilka olika typer av flaggor som finns så kommer här en lista på de vanligaste.

Proportioner för flagga och vimpel

Flaggans storlek bör anpassas efter den flaggstång den hissas på. En tumregel är att längden på flaggan bör vara ungefär en fjärdedel av flaggstångens längd. Om flaggstången däremot är ovanligt hög kan flaggan göras mindre. När man flaggar med många flaggor samtidigt skall alla flaggor ha samma storlek, alltså samma höjd. Men för flaggstång på tak och fasad kan flaggan göras större, men en bestämd regel är svår att ställa upp. Storleken på flaggan måste anpassas efter individuella förutsättningarna. Det är dock vanligt att flaggan i sådant fall är ungefär en tredjedel av flaggstångens längd eller möjligtvis större.

Flaggstorlek

Hur stor ska flaggan vara? Det kan se konstigt ut när man ibland ser en alldeles för stor flagga hänga som ett sjok runt den smäckra flaggstången. Som riktlinje kan man säga att flaggans längd bör vara en fjärdedel av stångens längd för då blir det propertioneligt. Vimpeln bör vara ungefär en tredjedel av stången och den blå sidan skall alltid vara vänd uppåt.Läs mer : Flagga på Wikipedia