Start > Flaggning > Sorgflaggning - "flaggning på halv stång"

Sorgflaggning - "flaggning på halv stång"

Vid begravningar och dödsfall hissas flaggan "på halv stång". Det innebär att flaggan hissas först upp till topp, för att sedan omedelbart sänkas ned till 2/3 höjd om det är en fristående flagga, eller till halva höjden om det är en fasad flaggstång. När flaggan tas ned görs proceduren baklänges, det vill säga först firar men flaggan i topp för att sedan halas enda ner.