Start > Flaggning > Internationell flaggning

Internationell flaggning

Regler om tillstånd för användning av utländska flaggor kan skilja sig åt mellan olika länder. I Sverige har vi inga regler om flaggning med utländska flaggor. Vem som helst har alltså rätten att flagga med en utländsk flagga, om man finner det lämpligt. Vid de svenska flaggdagarna hissar främmande länders konsulat och beskickningar, samt utländska medborgare oftast sitt eget lands flagga.