Start > Flaggning

Flaggning

Alla tror att vi vet vad flaggning är, men är det så att vi verkligen har full koll. Här kommer vi att förklara vad flaggning är, hur och när vi ska genomföra en flaggning.

Med flaggning menas förande av flagga (på fast flaggstång) enligt tradition och fastställda regler. Flaggning är en internationell företeelse och principerna för flaggning är i stort sett väldigt lika i hela världen. På detaljnivå kan det dock skilja sig en del mellan olika länder.

Idag flaggar vi vid många speciella tillfällen. Nationsflaggan kan symbolisera sorg men det är framför allt en symbol för tradition, glädje, samhörighet och välbefinnande som har gjort flaggningen så stor.Rekommenderad flaggning för privatpersoner

Rekommendationen för privatpersoner är att flagga på allmänna flaggdagar. Däremot är det är en regel inom kommunala och statliga myndigheter samt försvaret att alltid flagga på dessa dagar.

Den svenska flaggan hissas vid helgdagar, eller vid speciella tillfällen då något finns att fira. De övriga dagarna brukar vimpeln användas. Men även andra flaggtyper än nationella flaggor används, t.ex. reklamflaggor.

Flaggning sedan 1200-talet

Flaggning började man att använda sig av på 1200-talet och då var det till sjöss man flaggade. Sedan mitten av 1400-talet är det en tradition att svenska fanan ska vara blå och gul färgad. Då utövade man i huvudsak flaggningen till sjöss.

Här i Sverige började vi med den allmäna flaggningen på land i mitten och slutet av 1800-talet. Det skiljer sig en hel del om hur man flaggar till sjöss och hur man flaggar på land. Mer om detta kan du läsa på wikipedia (se länk längst ner på denna sida).Läs mer : Flaggning på Wikipedia